Deelnamevoorwaarden GeluidsErvaring Onderzoek

Algemeen

Het GeluidsErvaring Onderzoek is onderzoek naar de ervaringen met geluid in de woonomgeving. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction International B.V. uit Amsterdam (Motivaction). Het GeluidsErvaring onderzoek is een langlopend onderzoek, waarvoor deelnemers meerdere keren kunnen worden geÔnterviewd via een vragenlijst op internet.

Wie kan zich inschrijven in het GeluidsErvaring Onderzoek?

Iedereen van twaalf jaar en ouder die in Nederland woont kan zich inschrijven. Basisvoorwaarden zijn: het in bezit zijn van een e-mailadres en de beschikking hebben over toegang tot internet. U mag zich slechts eenmaal inschrijven.

Beloning voor deelname aan onderzoek

Deelnemers aan het GeluidsErvaring onderzoek maken kans op een incentive.

Persoonsgegevens

Algemeen

Motivaction International neemt de privacy van de deelnemers aan het GeluidsErvaring onderzoek zeer serieus. Als verantwoordelijke partij heeft Motivaction de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Daarnaast hebben wij de Gedragscode voor Verwerking van Persoonsgegevens bij Onderzoek en Statistiek onderschreven. Deze Gedragscode is opgesteld door de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO), Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) en de MarktOnderzoekAssociatie.nl (MOA). De Gedragscode is een uitwerking van de wettelijke bescherming van de omgang met persoonsgegevens als respondenten meedoen aan een onderzoek. Een exemplaar van deze Gedragscode kunt u vinden op www.cbpweb.nl.

Uw persoonsgegevens

Voor het uitvoeren van het onderzoek vragen wij u enige gegevens over uzelf aan ons te verstrekken, zoals uw naam, uw e-mail adres en postcode. Daarnaast vragen wij naar uw ervaringen met geluid in uw woonomgeving. Wij zullen deze gegevens uitsluitend verwerken indien u ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft verstrekt door akkoord te gaan met deze Deelnamevoorwaarden. Uw gegevens blijven gedurende de periode dat u bent ingeschreven als deelnemer van het GeluidsErvaring onderzoek bewaard. Na beŽindiging van uw deelname worden uw contactgegevens verwijderd uit de database.

Doeleinden van de gegevensverwerking

De door u verstrekte gegevens zullen alleen door Motivaction worden gebruikt voor rapportage van het GeluidsErvaring onderzoek, om u te selecteren en benaderen voor een vragenlijst van het GeluidsErvaring onderzoek en om u te informeren over andere GeluidsErvaring onderzoek gerelateerde zaken. Uw gegevens zullen nadrukkelijk niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan zoals hierboven omschreven. Wij zullen de resultaten van de onderzoeken in geanonimiseerde vorm verstrekken aan onze opdrachtgever.

Wijzigen van gegevens

U kunt uw de door u verstrekte basis gegevens te allen tijde wijzigen op ĎMijn Paginaí van de website van GeluidsErvaring onderzoek (www.geluidservaring.nl)

BeŽindiging deelname

Uw deelname kunt u op ieder gewenst moment beŽindigen. Via ĎMijn Paginaí van de website van het GeluidsErvaring onderzoek (www.geluidservaring.nl)

Wijziging Deelnamevoorwaarden

Deze Deelnamevoorwaarden kunnen op elk moment door Motivaction worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig deze Deelnamevoorwaarden na te lezen op eventuele wijzigingen.

Opmerkingen/vragen

Bij vragen en/of opmerkingen over het bovenstaande kunt u zich richten tot Motivaction via het volgende e-mailadres: info@geluidservaring.nl.

Uw mening

Aanmelden

Ook uw mening geven? Meld u dan nu aan en doe mee aan het GeluidsErvaring-
onderzoek
.

GeluidsErvaring

FAQ

Hier vindt u alle meest gestelde vragen over het onderzoek.

Lees verder